Etiquetes

, , , ,

file000533346735_1

“Tu saps si han de pagar impost de circulació, els tractors?”. Aquesta és la pregunta que més d’un pagès reusenc, dels pocs que en queden, s’ha fet al veure arribar a casa la corresponent carta del consistori ganxet demanant el pagament de l’impost de circulació, just després d’haver-se comprat un tractor o remolc nou. Al que no estan posats en la matèria, els pot resultar estranya aquesta pregunta, pensant que tots els vehicles han de pagar l’impost. El cert, però, és que els vehicles agrícoles n’estan exempts.

La normativa referent a l’impost de circulació i les seves exempcions és clara. L’ordenança fiscal número 4 de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de l’Ajuntament de Reus, en el seu article 3 apartat g indica que “els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció agrícola” estan exempts de pagar el tribut.

Diversos concessionaris de material agrícola de la demarcació expliquen que han rebut més d’una trucada d’algun client espantat al rebre la carta. Els clients, tots reusencs perquè aquesta peculiar situació és un fet aïllat que només succeeix a la capital del Baix Camp, truquen preguntant-los-hi si els vehicles nous han de pagar l’impost. La resposta és sempre un no rotund, perquè tal com indica la normativa ja mencionada els vehicles agrícoles no han de pagar el tribut.

Ara bé, què poden fer tots aquells que s’han trobat en aquesta situació? Primer de tot no caure en el parany de pagar l’impost i després començar una petita tramitació per recórrer el no pagament.

D’aquesta manera, els possibles afectats s’hauran de dirigir a l’oficina de recaptació de l’Ajuntament de Reus al carrer de Sant Llorenç. Allí, s’ha de presentar la documentació del vehicle en qüestió i s’ha de redactar una instància en la qual s’exposa que no es pagarà l’impost ja que no és legal.

Tot i així, s’han vist alguns casos on l’Ajuntament ha enviat una segona carta exigint el pagament de l’impost. Davant d’això, cal trucar al consistori explicant-los hi el cas i donant les dades de la instància, per tal de fer efectiu, i sense cap tipus de conseqüència posterior, el no pagament de l’impost de circulació.

Els afectats es mostren indignats amb la situació. Alguns afirmen, empipats, que han de perdre “hores de feina per fer tràmits burocràtics que, al cap i a la fi, serveixen per haver de fer complir la llei”.

Anuncis