L’estret vincle entre Reus i els fruits secs ha significat la creació de la seu permanent del Consell Internacional dels Fruits Secs (INC). El Mas Barrufet, dins del complex del Tecnoparc, és el lloc escollit per ubicar-la. La seu s’inaugurarà a mitjans de 2012 i al 2013 acollirà el Congrés Mundial dels Fruits Secs, la cita anual més important de l’organització.

La combinació d’investigació en el camp de la nutrició, de noves tecnologies i els vincles amb l’agricultura han convertit el Tecnoparc en el lloc ideal per a la seu permanent de l’INC. La creació d’aquesta seu a Reus és una oportunitat tant per a la ciutat com per al sector, ja que el sector dels fruits secs del Camp de Tarragona es consolidarà dins de la institució i també dins del mercat mundial.

El Consell Internacional dels Fruits Secs, des de 1980, vol assegurar uns standards de qualitat a totes les fases de producció de fruits secs. Al mateix temps, l’INC té l’objectiu d’estimular el consum de fruita seca a nivell mundial i de donar suport a les investigacions que es facin en l’àmbit de la nutrició.

La voluntat d’agrupar sota una mateixa institució totes les parts implicades en el procés de producció, distribució i consum de fruits secs és el pilar bàsic de l’INC. Ara bé, una cosa són els dits i l’altre els fets.

Tot i que el Consell s’erigeixi com una eina d’autoregulació del sector, les seves obligacions recauen, en primer terme, sobre les empreses membres de l’organització. En els continus conflictes entre Unió de Pagesos i la Llotja de Reus, l’INC no s’ha pronuciat ni ha actuat com a mediador, trencant així el seu principi de mantenir un clima de enteniment mutuu entre els diversos actors del sector.

El fet de respondre més a uns principis empresarials, principis completament lícits, que a uns principis sectorials fa que els petits productors de fruita seca, els pagesos, quedin exclosos d’una institució de rellevància internacional com l’INC.

Fomentar els vincles entre l’organització i aquest col·lectiu hauria de ser una de les tasques a fer des de la nova seu, ja que els pagesos productors són la base del sector.

Anuncis