Sense les abelles, el nostre medi natural possiblement s’extingiria. Aquesta afirmació pot semblar exagerada però la importància d’aquests insectes en la nostra vida és crucial. Segons la Cooperativa Apícola Tarragonina, les abelles s’encarreguen de pol·linitzar aproximadament el 80% de les espècies vegetals. Any rere any, les abelles ens asseguren que els arbres i plantes es reprodueixin i donin fruits.

Entre les abelles i els ametllers es pot dir que existeix una relació especial. La flor de l’ametller és la primera que visiten les abelles al arribar la primavera. D’aquesta visita, els ametllers es pol·linitzen i les abelles n’extreuen el primer nèctar fresc de la temporada que serveix per a alimentar les colònies. És un procés senzill, però, els resultats que obtenen les explotacions d’ametllers són gairebé un miracle.

Amb la pol·linització de les abelles, els ametllers augmenten la seva productivitat ja que l’arbre fa més brots que permetran que surtin més flors l’any següent. A més a més, amb la pol·linització s’aconsegueix que els fruits tinguin una mida més homogènia. Responsables d’Apícola Tarragonina afirmen que “només pel fet de posar arnes d’abelles en un cultiu, la producció i vitalitat de l’espècie cultivada es veu augmentada i afavorida”

Les relacions entre apicultors i productors d’ametlla són fluides. Els pagesos tendeixen a posar-se en contacte amb els apicultors per tal que aquests últims els hi cedeixen arnes. La Cooperativa Apícola Tarragonina explica que entre pagesos i apicultors es fa un contracte en el qual s’especifica la quantitat d’arnes que es cediran i el temps que estaran al servei de la finca.

En cas de ser productor novell, aquesta institució recomana posar-se en contacte amb les diverses associacions d’apicultors de Catalunya o amb l’Oficina Comarcal del DAAM per què facilitin algun contacte amb apicultors de la zona.

Els beneficis de la pol·linització de les abelles, però, també són palpables  en altres espècies com per exemple pereres, pomeres, cirerers i a plantes d’horta com meloneres i sindrieres. Des de Apícola Tarragonina insisteixen en què l’abella “és l’espècie més preparada i necessària per a realitzar aquesta tasca”.

Anuncis